Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Środzie Śląskiej
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Oferta

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2011-09-07 13:33:27 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

 Oferta obejmuje stałe działania poradni:
 
diagnoza
 • poziomu rozwoju dzieci i młodzieży
 • poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań
 • dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży, w tym:
a) predyspozycji i uzdolnień,
b) przyczyn niepowodzeń edukacyjnych,
c) specyficznych trudności w uczeniu się;
 • przyczyn trudności w mówieniu
 • przyczyn trudności w funkcjonowaniu emocjonalno-społecznym
 • zainteresowań i preferencji dotyczących obszarów aktywności zawodowej
 
terapia
 • dzieci i młodzieży z zaburzeniami emocjonalnymi
 • dzieci i młodzieży z trudnościami w czytaniu, pisaniu i liczeniu (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia)
 • dzieci z opóźnionym rozwojem mowy i z wadami wymowy
 • dzieci i młodzieży z trudnościami w funkcjonowaniu społecznym
Prowadzimy terapię EEG Biofeedback.
 
profilaktyka
 • trudności w czytaniu, pisaniu liczeniu i mówieniu
 • uzależnień
 • zaburzeń zachowania
 • przemocy w szkole i rodzinie
 • zaburzeń relacji dzieci i młodzieży z rodzicami, nauczycielami oraz grupą rówieśniczą
 
pomoc w wyborze
 • zawodu
 • kierunku dalszej edukacji
 
wspomaganie szkół i placówek
pomoc w diagnozowaniu potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki; wspólne ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb; zaplanowanie form wspomagania; wspólna ocena efektów wraz z wypracowaniem wniosków do dalszej pracy
 
Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Środzie Śląskiej na rok szkolny 2020/2021