Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Środzie Śląskiej
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2011-09-07 13:33:27 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

Nasza oferta obejmuje następujące działania:

diagnoza

 • poziomu rozwoju dzieci i młodzieży
 • poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań

dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży, w tym:

a) predyspozycji i uzdolnień,

b) przyczyn niepowodzeń edukacyjnych,

c) specyficznych trudności w uczeniu się;

 • przyczyn trudności w mówieniu
 • przyczyn trudności w funkcjonowaniu emocjonalno- społecznym
 • zainteresowań i preferencji dotyczących obszarów aktywności zawodowej

terapia

 • dzieci i młodzieży z zaburzeniami emocjonalnymi
 • dzieci i młodzieży z trudnościami w czytaniu, pisaniu i liczeniu (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia)
 • dzieci z opóźnionym rozwojem mowy i z wadami wymowy
 • dzieci i młodzieży z trudnościami w funkcjonowaniu społecznym

profilaktyka

 • trudności w czytaniu, pisaniu liczeniu i mówieniu
 • uzależnień
 • zaburzeń zachowania
 • przemocy w szkole i rodzinie
 • zaburzeń relacji dzieci i młodzieży z rodzicami, nauczycielami oraz grupą rówieśniczą

pomoc w wyborze

 • zawodu
 • kierunku dalszej edukacji

 

Prowadzimy także zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów, rodziców, nauczycieli (adekwatnie do zgłaszanych potrzeb).