ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Środzie Śląskiej
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Oferta

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2011-09-07 13:33:27 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

 Oferta obejmuje stałe działania poradni:
 
diagnoza
 • poziomu rozwoju dzieci i młodzieży
 • poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań
 • dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży, w tym:
a) predyspozycji i uzdolnień,
b) przyczyn niepowodzeń edukacyjnych,
c) specyficznych trudności w uczeniu się;
 • przyczyn trudności w mówieniu
 • przyczyn trudności w funkcjonowaniu emocjonalno-społecznym
 • zainteresowań i preferencji dotyczących obszarów aktywności zawodowej
 
terapia
 • dzieci i młodzieży z zaburzeniami emocjonalnymi
 • dzieci i młodzieży z trudnościami w czytaniu, pisaniu i liczeniu (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia)
 • dzieci z opóźnionym rozwojem mowy i z wadami wymowy
 • dzieci i młodzieży z trudnościami w funkcjonowaniu społecznym
Prowadzimy terapię EEG Biofeedback.
 
profilaktyka
 • trudności w czytaniu, pisaniu liczeniu i mówieniu
 • uzależnień
 • zaburzeń zachowania
 • przemocy w szkole i rodzinie
 • zaburzeń relacji dzieci i młodzieży z rodzicami, nauczycielami oraz grupą rówieśniczą
 
pomoc w wyborze
 • zawodu
 • kierunku dalszej edukacji
 
wspomaganie szkół i placówek
pomoc w diagnozowaniu potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki; wspólne ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb; zaplanowanie form wspomagania; wspólna ocena efektów wraz z wypracowaniem wniosków do dalszej pracy
 
Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Środzie Śląskiej na rok szkolny 2019/2020
 
 
          dr Małgorzata Czerwiec - pedagog, dyrektor PZPO
Oferta dla dzieci:
"Kto ty jesteś?"
Cel: kształtowanie postawy obywatelskiej oraz patriotycznej u dzieci w wieku przedszkolnym
Odbiorca: grupy przedszkolne 4/5/6 latki
Czas trwania: 1,5 godz.
Oferta dla nauczycieli:
"Wychowanie do wartości poprzez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych"
Cel: świadome podejmowanie działań nauczycieli w wychowaniu do wartości w szkole/placówce oświatowej
Odbiorca: nauczyciele
Czas trwania: 2 godz.
Oferta dla rodziców:
"Jak pomóc dziecku osiągnąć sukces edukacyjny"
Cel: przedstawienie elementów pracy wychowawczej, które znacząco wpływają na osiągnięcia szkolne dziecka
Odbiorca: rodzice uczniów SP
Czas trwania: 1 godz.
"Dojrzałość dziecka do podjęcia nauki w szkole"
Cel: prezentacja obszarów oceny gotowości szkolnej dziecka zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego
Odbiorca: rodzice dzieci 5-6 latków
Czas trwania: 1 godz.
 
          mgr Ewelina Bystrzanowska - psycholog
Oferta dla dzieci/uczniów:
"Trening umiejętności społecznych – TUS – terapia grupowa"
Cel: nabycie umiejętności społecznych w grupie rówieśniczej
Odbiorca: dzieci w wieku 5-6 lat
Czas trwania: 10 spotkań
"Terapia ręki – zajęcia indywidualne"
Cel: usprawnianie zdolności w zakresie motoryki dużej i małej oraz grafomotoryki
Odbiorca: dzieci w wieku przedszkolnym
Czas trwania: w zależności od potrzeb
Oferta dla nauczycieli:
" Jak rozpoznać mutyzm wybiórczy – różnicowanie zaburzeń mowy o różnym podłożu "
"Objawy mutyzmu wybiórczego u dzieci/uczniów w wieku przedszkolnym/szkolnym. Czynniki podtrzymujące MW w przedszkolu, szkole i domu"
„Dziecko z mutyzmem wybiórczym w przedszkolu, szkole”
Cel: szerzenie świadomości, wiedzy i umiejętności terapii dziecka z mutyzmem wybiórczym. Wspieranie nauczycieli i rodziców w realizacji zadań edukacyjnych i wychowawczych w przedszkolach i szkołach
Odbiorca: nauczyciele uczący dzieci z mutyzmem wybiórczym
Czas trwania: cztery spotkania w roku szkolnym 2019/2020
"Organizacja Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci na podstawie opinii PPP"
Cel: przekazanie praktycznych wskazówek dotyczących organizacji WWRDz w przedszkolu/szkole
Odbiorca: nauczyciele pracujący z dziećmi posiadającymi opinię WWR
Czas trwania: 2 godz.
Oferta dla rodziców:
"Jak rozpoznać mutyzm wybiórczy – różnicowanie zaburzeń mowy o różnym podłożu"
"Objawy mutyzmu wybiórczego u dzieci/uczniów w wieku przedszkolnym/szkolnym. Czynniki podtrzymujące MW w przedszkolu, szkole i domu"
Cel: szerzenie świadomości, wiedzy i umiejętności terapii dziecka z mutyzmem wybiórczym. Wspieranie nauczycieli i rodziców w realizacji zadań edukacyjnych i wychowawczych w przedszkolach i szkołach
Odbiorca: rodzice dzieci z mutyzmem wybiórczym
Czas trwania: cztery spotkania w roku szkolnym 2019/2020
"Bezpieczne korzystanie z najnowszych technologii u dzieci w wieku przedszkolnym"
Cel: szerzenie świadomości na temat bezpiecznego korzystania z mediów, tak by czerpać wiedzę i nie doprowadzać do uzależnienia dzieci
Odbiorca: rodzice dzieci w wieku przedszkolnym
Czas trwania: 1,5 godz.
 
          mgr Maria Bystrzanowska - logopeda
Oferta dla dzieci/uczniów:
"Mówię" - badania przesiewowe logopedyczne
Cel: wyłonienie dzieci z wadami wymowy
Odbiorca: dzieci w wieku przedszkolnym – placówki, w których nie ma logopedy
Czas trwania: w zależności od potrzeb
"Każdy z nas jest ważny, wyjątkowy, czyli kilka słów o akceptacji "
Cel: kształtowanie wśród dzieci postaw tolerancji, akceptacji, wrażliwości i gotowości służenia pomocą
Odbiorca: dzieci w wieku przedszkolnym
Czas trwania: 1 godz.
Oferta dla nauczycieli:
" Jak rozpoznać mutyzm wybiórczy – różnicowanie zaburzeń mowy o różnym podłożu "
"Objawy mutyzmu wybiórczego u dzieci/uczniów w wieku przedszkolnym/szkolnym. Czynniki podtrzymujące MW w przedszkolu, szkole i domu"
Cel: szerzenie świadomości, wiedzy i umiejętności terapii dziecka z mutyzmem wybiórczym. Wspieranie nauczycieli i rodziców w realizacji zadań edukacyjnych i wychowawczych w przedszkolach i szkołach
Odbiorca: nauczyciele uczący dzieci z mutyzmem wybiórczym
Czas trwania: cztery spotkania w roku szkolnym 2019/2020
"Organizacja Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci na podstawie opinii PPP"
Cel: przekazanie praktycznych wskazówek dotyczących organizacji WWRDz w przedszkolu/szkole
Odbiorca: nauczyciele pracujący z dziećmi posiadającymi opinię WWR
Czas trwania: 2 godz.
Oferta dla rodziców:
"Jak rozpoznać mutyzm wybiórczy – różnicowanie zaburzeń mowy o różnym podłożu"
"Objawy mutyzmu wybiórczego u dzieci/uczniów w wieku przedszkolnym/szkolnym. Czynniki podtrzymujące MW w przedszkolu, szkole i domu"
Cel: szerzenie świadomości, wiedzy i umiejętności terapii dziecka z mutyzmem wybiórczym. Wspieranie nauczycieli i rodziców w realizacji zadań edukacyjnych i wychowawczych w przedszkolach i szkołach
Odbiorca: rodzice dzieci z mutyzmem wybiórczym
Czas trwania: cztery spotkania w roku szkolnym 2019/2020
"Bezpieczne korzystanie z najnowszych technologii u dzieci w wieku przedszkolnym"
Cel: szerzenie świadomości na temat bezpiecznego korzystania z mediów, tak by czerpać wiedzę i nie doprowadzać do uzależnienia dzieci
Odbiorca: rodzice dzieci w wieku przedszkolnym
Czas trwania: 1,5 godz.
 
          mgr Barbara Czuchta - psycholog
Oferta dla dzieci/uczniów:
"Trening rozwiązywania konfliktów w grupie"
Cel: doskonalenie umiejętności praktycznych uczniów w zakresie konstruktywnego rozwiązywania konfliktów oraz wiedzy na temat sposobów regulacji pojawiającego się napięcia emocjonalnego
Odbiorca: uczniowie klas IV – VIII SP
Czas trwania: 2 godz.
"Jak uczyć się efektywnie?"
Cel: poszerzenie wiedzy uczniów na temat różnorodnych i efektywnych technik uczenia się, rozbudzenie motywacji do nauki
Odbiorca: uczniowie klas IV – VIII SP; uczniowie szkół ponadpodstawowych
Czas trwania: 2 godz.
Oferta dla nauczycieli:
"Jak pomóc dziecku uczyć się efektywnie w domu?"
Cel: poszerzenie wiedzy nauczycieli na temat technik uczenia się
Odbiorca: nauczyciele klas IV – VIII SP
Czas trwania: 1 godz.
"Profilaktyka depresji – jak rozpoznać ją wśród uczniów?"
Cel: omówienie istoty depresji, jej przyczyn, objawów i sposobów przeciwdziałania u dzieci i młodzieży
Odbiorca: nauczyciele klas IV – VIII SP
Czas trwania: 1 godz.
Oferta dla rodziców:
"Pomoc i wsparcie dziecka w radzeniu sobie z emocjami"
Cel: rola akceptacji emocji dziecka oraz sposobów kształtowania u dziecka umiejętności regulacji emocji
Odbiorca: rodzice uczniów SP
Czas trwania: 1,5 godz.
"ABC skutecznego rodzica. Nagradzać, czy karać? Jak to robić?"
Cel: poszerzenie wiedzy rodziców na temat stosowania technik wychowawczych - kar i nagród
Odbiorca: rodzice uczniów SP
Czas trwania: 1,5 godz.
 
        
 
          mgr Barbara Gajewska - psycholog
          mgr Bogusława Stramel - pedagog
Oferta dla dzieci/uczniów:
"Bezpieczny komputer"
Cel: nauka bezpiecznego korzystania z komputera i Internetu, uświadomienie zagrożeń i niebezpieczeństw
Odbiorca: uczniowie klas I-III
Czas trwania: 2 godz. lekcyjne
"Trudne emocje" - cykl zajęć:
 • instrukcja obsługi złości
 • instrukcja obsługi smutku
 • instrukcja obsługi strachu
Cel: nauka radzenia sobie z trudnymi emocjami
Odbiorca: uczniowie klas I-III
Czas trwania: każde zajęcia po 2 godz. lekcyjne
Oferta dla nauczycieli:
"Usprawnianie komunikacji na poziomie nauczyciel-uczeń"
Cel: usprawnianie komunikacji pomiędzy nauczycielem a uczniem, nauka konstruktywnych sposobów komunikacji
Odbiorca: zajęcia warsztatowe dla nauczycieli klas I-III
Czas trwania: wg uzgodnień
"Jak zmotywować ucznia do nauki"
Cel: przekazanie nauczycielom, jak być lepszym nauczycielem – organizatorem procesu nauczania, pomocnikiem ucznia, doradcą, wspólnie wypracowanych skutecznych metod motywujących
Odbiorca: zajęcia warsztatowe dla nauczycieli klas I-III
Czas trwania: wg uzgodnień
Oferta dla rodziców:
"Jak wychować szczęśliwe dziecko"
Cel: wzmocnienie umiejętności wychowawczych rodziców
Odbiorca: rodzice uczniów klas I-III
Czas trwania: wg uzgodnień
"Doskonalenie umiejętności wychowawczych" – cykl zajęć
Cel: wzmocnienie umiejętności wychowawczych rodziców
Odbiorca: rodzice uczniów klas I-III
Czas trwania: wg uzgodnień
 
          mgr Magdalena Nowicka-Chwastyk - psycholog
Oferta dla dzieci/uczniów:
"Jak spostrzegam siebie?" – profilaktyka radzenia sobie z lękiem i stresem
Cel: podnoszenie poczucia wartości u dzieci i młodzieży, dostrzeganie przez  nich swoich mocnych stron. Wyposażenie uczniów w umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami oraz umiejętność zgłaszania się po pomoc
Odbiorca: uczniowie klas VI – VIII SP
Czas trwania: 2 godz.
" Internet – wróg czy przyjaciel? – rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów" - profilaktyka uzależnienia od Internetu
Cel: zwracanie uwagi uczniów na problem uzależnienia od Internetu. Wyposażenie uczniów w umiejętności racjonalnego korzystania z nowych technologii
Odbiorca: uczniowie klas VI – VIII SP
Czas trwania: 2 godz.
"Jak uczyć się efektywnie?"
Cel: poszerzenie wiedzy uczniów na temat różnorodnych i efektywnych technik uczenia się, rozbudzenie motywacji do nauki
Odbiorca: uczniowie klas VI – VIII SP; uczniowie szkół ponadpodstawowych
Czas trwania: 2 godz.
Oferta dla nauczycieli:
"Profilaktyka uzależnień behawioralnych – uzależnienie od komputera/Internetu"
Cel: poszerzanie wiedzy na temat uzależnień behawioralnych – uzależnienia od nowoczesnych urządzeń. Wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności rozpoznawania i przeciwdziałania uzależnieniom
Odbiorca: nauczyciele klas IV – VIII SP
Czas trwania: 1 godz.
"Profilaktyka depresji – jak rozpoznać ją wśród uczniów?"
Cel: omówienie istoty depresji, jej przyczyn, objawów i sposobów przeciwdziałania u dzieci i młodzieży
Odbiorca: nauczyciele klas IV – VIII SP
Czas trwania: 1 godz.
Oferta dla rodziców:
"Profilaktyka uzależnień behawioralnych – uzależnienie od komputera/Internetu"
Cel: poszerzanie wiedzy na temat uzależnień behawioralnych – uzależnienia od nowoczesnych urządzeń. Wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności rozpoznawania i przeciwdziałania uzależnieniom
Odbiorca: rodzice uczniów klas IV-VIII SP
"Strach ma wielkie oczy – jak pomagać dzieciom radzić sobie z lękiem"
Cel: omówienie zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży, przyczyn oraz objawów. Wskazanie miejsc,
w których można uzyskać pomoc
Odbiorca: rodzice uczniów klas IV-VIII SP
Czas trwania: 1,5 godz.
 
          mgr Halina Sikora-Grabowska - pedagog
          mgr Elżbieta Zmysłowska-Pastwa - psycholog
Oferta dla dzieci/uczniów:
"Moje  „nie” dla hejtu wobec innych – o empatii i życzliwości"
Cel: rozwój kompetencji emocjonalno – społecznych, wzmocnienie pozytywnych postaw w stosunku do innych (m.in. tolerancji, akceptacji)
Odbiorca: uczniowie klas IV - VI
Czas trwania: 2 godz.
"Potrafię inaczej bez agresji"
Cel: doskonalenie umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami: złość; rozwój umiejętności asertywnych; rozwiązywanie konfliktów
Odbiorca: uczniowie klas IV - VI
Czas trwania: 2 godz.
"Jak zjeść słonia - czyli o uczeniu się i technikach uczenia się"
Cel: poznanie własnego stylu sensorycznego; usprawnianie procesu uczenia się; wzmacnianie poczucia sprawstwa w procesie uczenia się
Odbiorca: uczniowie klas IV - VI
Czas trwania: 2 godz.
Oferta dla nauczycieli:
"Techniki socjoterapeutyczne w pracy wychowawczej z dziećmi"
Cel: wzbogacenie warsztatu pracy wychowawczej nauczycieli; rozwój umiejętności interpersonalnych
Odbiorca: nauczyciele
Czas trwania: 2 godz.
"Neurodydaktyka w nauczaniu i uczeniu się"
Cel: poznanie 4 neurostandardów  procesu uczenia się; mechanizmy procesów lustrzanych w praktyce
Odbiorca: nauczyciele
Czas trwania: 2 godz.
Oferta dla rodziców:
"Wygaszanie" trudnych emocji u dziecka – radzenie sobie ze złością, przeciwdziałanie agresji, hejtowi
Cel: rozwój umiejętności wychowawczych w kierunku wspierania dziecka w trudnych sytuacjach, zwłaszcza, gdy nie radzi sobie ze złością
Odbiorca: rodzice
Czas trwania: 1,5 godz.
"Jak wspierać dziecko w nauce ; jak zachęcać, by nie zniechęcać"
Cel: wsparcie rodziców w procesie wychowania; poznanie zasad  komunikacji uwzględniającej potrzeby rozwojowe dziecka; poznanie roli  motywacji w procesie uczenia się
Odbiorca: rodzice
Czas trwania: 1,5 godz.
"Czy czas to pieniądz? O zarządzaniu czasem"
Cel: wsparcie rodziców w procesie wychowania; poszerzenie wiedzy na temat ergonomicznego korzystania z czasu
Odbiorca: rodzice
Czas trwania: 1,5 godz.
 
          mgr Czesława Szponar-Nalewajska - psycholog
Oferta dla dzieci/uczniów:
"Widzę, czuję, rozumiem, rozpoznaję, nazywam – emocje moje i innych ludzi" - zajęcia grupowe warsztatowe  dla dzieci przedszkolnych
Cel: nabywanie umiejętności dostrzegania, nazywania i wyrażania uczuć; nabywanie umiejętności rozpoznawania emocji towarzyszących różnym zachowaniom człowieka i wykorzystywanie w życiu
Odbiorca: dzieci w wieku przedszkolnym
Czas trwania: w zależności od potrzeb
"Będę uczniem" – zajęcia grupowe warsztatowe dla dzieci
Cel: nabywanie umiejętności dostrzegania, nazywania i wyrażania uczuć; nabywanie umiejętności rozpoznawania emocji towarzyszących różnym zachowaniom człowieka i wykorzystywanie w codziennym życiu.
Odbiorca: dzieci 6 -7 letnie
Czas trwania: w zależności od potrzeb
Oferta dla nauczycieli:
"Zaburzenia lękowe u dzieci"
Cel: zdobycie wiedzy o zaburzeniach lękowych u dzieci
Odbiorca: nauczyciele przedszkolni
Czas trwania: w zależności od potrzeb
"Wpływ problemów rodzinnych i zdrowotnych członków rodziny na zachowanie dziecka"
Cel: zwrócenie uwagi na wpływ jaki ma rodzina na sposób funkcjonowania dziecka
Odbiorca: nauczyciele przedszkolni
Czas trwania: w zależności od potrzeb
"Przemoc seksualna – jak zachować czujność. Profilaktyka"
Cel: zdobycie wiedzy na temat objawów mogących świadczyć o przemocy seksualnej wobec dziecka
Odbiorca: nauczyciele przedszkolni
Czas trwania: w zależności od potrzeb
Oferta dla rodziców:
"Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym"
"Dojrzałość szkolna dziecka"
"Zaburzenia lękowe u dzieci. Lęki rozwojowe i nie tylko "
"Adaptacja dziecka do nowego środowiska ? Jak przygotować dziecko na spotkanie z przedszkolem ?"
"Dzieci, a rozwód rodziców.  Skutki rozwodu dla dzieci."
Cel: rodzice mają możliwość poszerzenia swojej wiedzy ; mają też możliwość  poznania zagrożeń z jakimi dziecko  może się spotkać.
Wyposażenie rodziców w konkretne narzędzia mogące im pomóc w pracy wychowawczej i dydaktycznej z dziećmi oraz ich ochronie przed zagrożeniami
Odbiorca: rodzice dzieci w wieku przedszkolnym
Czas trwania: w zależności od potrzeb
Punkt konsultacyjny – okresowy na terenie przedszkola – konsultacje, porady indywidualne.
  
 
 
    
 
 
 
« powrót do poprzedniej strony